Posledný krok pred balením - jednotky GTV
Výroba svetlých plynových infražiaričov GH (stará modelová rada)
Sálavé trubice žiaričov Zenit
Výrobný proces používa komponenty od viacerých subdodávateľov
Manuálna kompletácia svetlých infražiaričov GH
Servisný technici mnohokrát riešia poruchy vo výškách
Náročnosť práce servisného technika zvyšuje práca vo výške
Horáky Zenit pripravené na úpravu
Manuálna inštalácia keramík v svetlom infražiariči GH
Inštalácia jednotky GTV106 pre výmenu a ohrev vzduchu v hale
Zanedbaný servis a údržba. Keď sa zveríte do nepovolaných rúk, riskujete život!
Realizácia zariadení GTV v Krškanoch
Predpripravené horáky Zenit na príjem zákaznickej objednávky
Svetlé plynové infražiariče
Svetlé plynové infražiariče--výrobná séria v procese