Výrobný proces používa komponenty od viacerých subdodávateľov
Servisní technici mnohokrát riešia poruchy vo výškách
Náročnosť práce servisného technika zvyšuje práca vo výške
Manuálna inštalácia keramík v svetlom infražiariči GH
Zanedbaný servis a údržba. Keď sa zveríte do nepovolaných rúk, riskujete život!
Svetlé plynové infražiariče
Zo servisného školenia
Zo servisného školenia
Zo servisného školenia
Zo servisného školenia
Zo servisného školenia
Zo servisného školenia