Dlhodobé servisné zmluvy

Po prvom uvedení do prevádzky, počas ktorého je zariadenie optimálne nastavené na miestne podmienky, začína zariadenie plniť svoju úlohu. Po ukončení vykurovacej sezóny je ideálny čas na vykonanie pravidelnej technickej prehliadky, počas ktorej sú odstránené všetky poškodenia alebo vady zariadenia. Vďaka každoročnej technickej prehliadke je prevádzka počas vykurovacej sezóny bezpečná a ekonomická, životnosť zariadenia je znateľne predĺžená.

Často sa stáva, že užívateľ pozabudne na objednanie takejto technickej prehliadky, čo môže mať za následok havarijné stavy počas plnej prevádzky alebo aj stratu záruky z dôvodu nesplnenia záručných podmienok výrobcu. Pre takéto prípady ponúkame uzatvorenie dlhodobej servisnej zmluvy (minimálne na 5 rokov) , ktorá prináša benefity užívateľom v podobe prednostného vybavenia opráv, vernostných zliav ako aj automatické pripomenutie termínov a evidenciu prehliadok v našom centrálnom systéme. Vďaka tejto službe zbavujeme zákazníka potrebe myslieť na svoj vykurovací systém, on ho iba bezstarostne používa.

Uzatvoriť servisnú zmluvu je ideálne ihneď po vykonaní prvého uvedenia zariadení do prevádzky. Návrh servisnej zmluvy získate bezplatne na našom kontakte. Pre vypracovanie návrhu je nutné poznať celkovú situáciu inštalácie, preto je ideálne ju spracovať ihneď po vykonaní uvedenia do prevádzky.