Pôvodne sme boli prevažne obchodnou spoločnosťou, ktorá využila porevolučné obdobie a priniesla na slovenský trh moderné vykurovacie technológie pre hospodárne vykurovanie priemyselných objektov, ako boli rôzne výrobné haly, skladovacie priestory, menšie dielenské priestory ako aj kryté športové haly a telocvične. Vo všetkých týchto objektoch sa riešilo ako vykurovať prípadne vetrať moderne a ekonomicky, nakoľko ceny energií začali uvoľnením trhu stúpať.

V súčasnosti ponúkame rozsiahly po predajný servis na už inštalované a novo dodávané vykurovacie a vetracie technológie. Čerpáme z bohatej histórie, dlhodobých partnerských vzťahov ako v zahraničí, tak aj v domácom prostredí. Vybudovali sme rozsiahlu profesionálnu sieť spolupracovníkov po celom Slovensku, ktorí sú pod našim vedením pripravený vyriešiť každú technickú otázku, bez ohľadu aké staré zariadenie zákazník prevádzkuje a o aký modelový typ sa jedná.

Táto úloha sa dá splniť iba v tom prípade, ak servisní technici sú dostatočne vyškolení a znalí technickej problematiky. Kvalifikácia sa preveruje priamo u výrobcu raz ročne pod naším dozorom. O každom servisnom úkone je vedená podrobná správa a je uchovaná v našej databáze počas existencie zariadenia. Pravdepodobne máme najstaršiu databázu v danom obore , ktorá siaha až k roku 1993. Zodpovedný a profesionálny prístup k práci nás radí medzi popredné spoločnosti v našej oblasti.

Pôvodne sme boli prevažne obchodnou spoločnosťou, ktorá využila porevolučné obdobie a priniesla
na slovenský trh moderné vykurovacie technológie pre hospodárne vykurovanie priemyselných
objektov, ako boli rôzne výrobné haly, skladovacie priestory, menšie dielenské priestory ako aj kryté
športové haly a telocvične. Vo všetkých týchto objektoch sa riešilo ako vykurovať prípadne vetrať
moderne a ekonomicky, nakoľko ceny energií začali uvoľnením trhu stúpať.
V súčasnosti ponúkame rozsiahly po predajný servis na už inštalované a novo dodávané vykurovacie
a vetracie technológie. Čerpáme z bohatej histórie, dlhodobých partnerských vzťahov ako v zahraničí,
tak aj v domácom prostredí. Vybudovali sme rozsiahlu profesionálnu sieť spolupracovníkov po celom
Slovensku, ktorí sú pod našim vedením pripravený vyriešiť každú technickú otázku, bez ohľadu aké
staré zariadenie zákazník prevádzkuje a o aký modelový typ sa jedná. Táto úloha sa dá splniť iba
v tom prípade, ak servisný technici sú dostatočne vyškolený a znalý technickej problematiky.
Kvalifikácia sa preveruje priamo u výrobcu raz ročne pod naším dozorom. O každom servisnom úkone
je vedená podrobná správa a je uchovaná v našej databáze počas existencie zariadenia.
Pravdepodobne máme najstaršiu databázu v danom obore , ktorá siaha až k roku 1993. Zodpovedný
a profesionálny prístup k práci nás radí medzi popredné spoločnosti v našej oblasti.