Záručné opravy

S súčasnej dobe je rozdiel medzi kvalitou vyrábaných technologických zariadení veľmi malý, pokiaľ berieme do úvahy iba renomované značky s dlhou históriou na trhu. To, čo robí robí zakúpené zariadenie skutočne hodnotným je dokonale fungujúci záručný servis. Pokiaľ boli splnené všetky predchádzajúce kroky a zariadenie bolo uvedené do prevádzky našim servisným technikom a bolo zadokumentované, v platnosti je záruka, ktorej dĺžku si zákazník môže zvoliť sám v rozmedzí od 2 do 6 rokov. Na predĺženie záruky sa viaže uzatvorená servisná zmluva, ktorá sa uzatvára po uvedení zariadenia do prevádzky.