Služby

Naša firemná filozofia znamená, že starostlivosť o zákazníka nekončí predajom . Začína po predajná starostlivosť o zákazníka, ktorá trvá počas celej životnosti zariadenia. Počas nej zabezpečujeme všetky činnosti, ktoré zabezpečia bezpečný, hospodárny a spoľahlivý chod zariadení bez nutného zásahu od užívateľa.

Naše motto je: kúpte si zariadenia a starostlivosť o ne prenechajte nám.